• Više o projektu

Naziv projekta

U.S.P.J.E.H. (Uspješno Surađuj, Podrži, Jačaj Energično i Hvalevrijedno)

Korisnik

Malonogometni klub JUG 2 Osijek

Partner

Udruga obitelji djece s autizmom ''DAR'' Osijek

Projekt U.S.P.J.E.H. (Uspješno Surađuj, Podrži, Jačaj Energično i Hvalevrijedno) nastao je u okviru poziva Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potrebe lokalne zajednice uz pomoć kojega će se poraditi na osnaživanju udruge u području pružanja usluga djeci i mladima. Kroz ovaj projekt vrše se aktivnosti podizanja svijesti šire javnosti o utjecaju pandemije COVID-19 u lokalnoj zajednici i uči ih mogućnostima prilagodbe novonastalim promjenama: održavaju se radionice pružanja psihološke i savjetodavne pomoći za djecu i mlade te se izrađuje digitalni priručnik za samopomoć i podršku ranjivim skupinama, a održane su i radionice za poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici.

 

Potreba za radionicama psihološke i savjetodavne pomoći javlja se kroz kontinuiran rad i djelovanje udruga budući da su obje udruge uključene u projekt u svakodnevnom kontaktu sa korisnicima koji su pripadnici ranjivih skupina, a pomoću njih bi se unaprijedile sve nužne vještine za daljnji rad te kako bi se moglo što bolje pristupiti i pomoći krajnjim korisnicima. Organizirane su 32 radionice psihološke pomoći te 4 radionice savjetodavne pomoći djeci i mladima u uvjetima uzrokovanim pandemijom COVID-19.

 

Cilj izrade digitalnog priručnika za samopomoć i podršku ranjivim skupinama je pružiti relevantne informacije i praktične savjete koji mogu pomoći ljudima u poboljšanju njihovog mentalnog zdravlja, dobrobiti i kvalitete života, te osnažiti ih da preuzmu kontrolu nad svojim mentalnim zdravljem i traže pomoć kada im je potrebna. Ovaj priručnik također može pružiti podršku osobama koje žive s drugima koji se bore sa različitim teškim situacijama i stanjima, kao što su njihovi poznanici, prijatelji, obitelj i skrbnici.

 

Organiziranje radionica za poticanje volonterstva u lokalnoj zajednici važno je radi edukacije, motiviranja i povezivanja ljudi kako bi se uključili u volonterske aktivnosti u svojoj zajednici, stvorili kulturu volontiranja i poboljšali zajednicu u kojoj žive. Svrha je bila pomoći u povezivanju volontera i organizacija u lokalnoj zajednici pri čemu volonteri mogu upoznati organizacije koje traže volontere i koje pružaju prilike za volontiranje, dok organizacije mogu upoznati potencijalne volontere i pružiti im više informacija o svojoj misiji i programima.

Kroz projekt su zaposlene 2 stručne osobe za rad na samom projektu – voditelj projekta i koordinator projekta, ali i vanjski stručnjaci (doktor, psihijatar, voditelj volonterske radionice) koji će pomoći jačanju oba OCD-a ovoga projekta, volonterima te svim sudionicima.

 

Promocija vidljivosti i promidžbe projekta i aktivnosti koje provodimo kroz projekt odvijat će se uz pomoć radio kampanja te kroz izrađene promotivne materijale (izrađene šalice, kemijske olovke, planere/rokovnike, letke, roll-up bannere i sl.) i time će se u cijelosti podići razina promicanja rada za djecu i mlade i na širu javnost. Aktivno će se sudjelovati u kreiranju i vođenju web sadržaja, društvenim mrežama i prilagođavati nastalim utjecajima. Time će se otvoriti nove mogućnosti jačanja potencijala OCD-a za mobilizaciju građana za sudjelovanje u društveno korisnim programima i projektima, kao i općenito prostor podrške razvoju civilnoga društva.

Projekt ima za cilj održivi razvoj lokalne zajednice edukacijom pojedinaca, te jačanje suradnje dva OCD-a, javno-civilna partnerstva i društvenog kapitala.

 

Glavna značajka održivosti projekta bit će dodatno uključivanje nositelja projekta i projektnog partnera u aktivnosti civilnog društva te mladih volontera. Nastavak međusobne suradnje istih dovest će do povećane aktivne uključenosti u lokalnu zajednicu, osiguranja preduvjeta za njihov cjelovit osobni razvoj, a čime će se pridonijeti i međusobnoj ravnopravnoj uključenosti u kulturni i društveni život zajednice. Predloženi projekt će postići održivost na visokoj razini kroz utjecaj na javnost gdje će nositelj i partner na projektu ostvariti značajnu ulogu u međusobnoj suradnji i razvoju inovativnih kampanja. Promidžba i vidljivost će se i nadalje ostvarivati uz promicanje jačeg utjecaja na mlade i na širu javnost, odnosno promicanja rada i pružanja podrške mladima i u nenadanim novonastalim uvjetima uvjetovanim pandemijom COVID-19.

Osim poticanja sudionika projektnih aktivnosti na veće sudjelovanje, podići će se i svijest o važnosti ulaganja u edukaciju i aktivnosti. Projekt će doprinijeti unaprjeđenju i olakšanju poslovanja udruge, a time će se neminovno unaprijediti kvaliteta usluga za djecu i mlade. Programi će se kontinuirano nadograđivati i provoditi i nakon završetka vanjskih financiranja. Provedbom projekta će udruga kao i partneri, unaprijediti i ojačati svoju organizaciju, osoblje i tehničke resurse te kapacitete za veći doprinos polaznicima, pripadnicima ciljne skupine i općenito pristup radu i pružanju podrške mladima. Suradnja s lokalnom zajednicom će biti ojačana te otvorena za buduće aktivnosti.

 

Svrha i cilj provedbe projekta je osnaživanje OCD-a udruga Malonogometni klub JUG 2 Osijek i Udruge obitelji djece s autizmom ''DAR'' Osijek za unaprjeđen i kontinuirani nastavak sudjelovanja u aktivnostima zadovoljavanja potreba lokalne zajednice, odnosno za opće dobro zajednice i pružanje pomoći i podrške u novonastalim situacijama krize i katastrofe. Provedbom projekta dolazi do povećane uključenosti mladih osoba u civilno društvo na području OBŽ-a, odnosno grada Osijeka, te osvještavanja šire javnosti o aktivnostima rada OCD-a i pružanja pomoći djeci i mladima u uvjetima uzrokovanim pandemijom COVID-19.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Bespovratna financijska sredstava osigurana su iz Državnog proračuna Republike Hrvatske, odnosno Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske u iznosu 9.592,79 EUR (72.276,85 HRK), a 54.359,12 EUR (409.568,82 HRK) iz Europskog socijalnog fonda.

Ukupna vrijednost projekta

63.951,91 EUR (481.845,67 HRK)

Razdoblje provedbe projekta

03. prosinca 2021. - 03. lipnja 2023. godine

Kontakt osoba za više informacija

Barbara Trupeljak mag.oec
voditeljica projekta
098 195 2356

Kontakt osoba za više informacija

Anja Tokić mag.oec
koordinatorica projekta
097 751 2007